TÁMOP-pályázat Nyomtatás E-mail
„Ezt egy életen át kell játszani…!
Tehetséggondozás Taktaharkány Nagyközségben
TÁMOP-3.4.4/B-08/0021 
Kedvezményezett: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat
Elnyert támogatás összege: 6.251.684 Ft
A megvalósítás helye, ideje: 2010. szeptember 1. – 2011. augusztus 31.
A megvalósítás helyszíne:
Apáczai Csere János Általános Iskola (3922 Taktaharkány, Vörösmarty u. 8.)
Alkotóház (3922 Taktaharkány, Béke u. 9.)
Nagyközségi Könyvtár (3922 Taktaharkány, Vörösmarty u. 8)
Nagyközségi Művelődési Ház (3922 Taktaharkány, Béke u.19.)
TEGYEK klub (3922 Taktaharkány, Honvéd u. 50.)
Szabadidő és Sportcentrum (3922 Taktaharkány, Magtár u. 17.)
Nagyközségi Sportpálya (3922 Taktaharkány, Sport u. 1.)
Nagyközségi Rendezvénypark (3922 Taktaharkány, Gépállomás u. 2.)
A PROJEKT CÉLJAI
A tehetséggondozás lehetőségeinek megvalósítása a településen óvodától a felsőoktatásban résztvevőkig, figyelemmel a iskolán kívüli tevékenységekre, a szünidei programokra.
Halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek esélyegyenlőségének megteremtése, képességeik legteljesebb kibontakoztatásához való eljuttatásuk.
A jó gyakorlat megismertetése a térségben, szakmai napok, továbbképzések, konferenciák szervezése, tapasztalatcsere partnerekkel, tehetségpontokkal, honlap, adatbázis készítése.
A program tartalmi elemei:
A tehetség kibontakozását közvetlenül elősegítő programok, rendezvények, kiállítások, tehetségnap, konferencia szervezése, a jó gyakorlat elterjesztése.
 • Külső, belső képzések, tréningek lebonyolítása (pedagógusok, szülők számára).
 • A különféle műhelyek, körök eredményes tevékenysége, azok bemutatása (kiállítás, előadás, bemutató, projekt munka).
 • "Innen indultak…" programsorozat, mely bizonyíthatja, mindenkiben van érték, mindegy honnan indulunk, ha élünk azokkal a lehetőségekkel, melyek megadatnak számunkra.
 • A település Tehetségsegítő Tanácsának megalakítása
 • A Fiatalok Tehetségsegítő Egyletének megalakítása a településen
 • A Szülők Akadémiája program beindítása - "Az én gyerekem is lehet tehetséges - segítenem, támogatnom kell!"
 • Honlap készítés, adatbázis létrehozása.
 • A tehetségpontok hálózatába való bekapcsolódás
 • A megalakított tehetségpont működésének kiterjesztése, bekerülni az országos rendszerbe az adatszolgáltatások, publikálások révén.
 • A tehetségpontok kistérségi hálójának életre hívása, bekapcsolódás a regionális tehetségprogramokba.
 • A határon túli magyarsággal való kapcsolat kölcsönösen élővé tétele előbb a felnőttek, majd a gyerekek számára.

A fejlesztési célok és projekt elemei: 

A tehetség fejlesztése mellett a személyiség minél teljesebb kibontakoztatása történik felkészült/felkészülni vágyó szakemberek segítségével, akik a legújabb kutatási eredményeket is figyelemmel kísérik.
 • A középpontban az általános iskolások állnak, de az óvodás, a középiskolás és felsőoktatásban tanulók bevonásával, különös figyelemmel a HHH-s gyerekekre.
 • Tágabb teret nyitunk az iskolán kívüli lehetőségeknek. Megkeressük a szakembereket a térségen túl az országosan elismert szaktekintélyekig, illetve a településről elszármazottakat, s felkérjük őket a tehetséggondozó programunkban való részvételre.
 • A szülők aktív bevonásával, fórumok, bemutatók, nyílt napok szervezése.
 • A több korosztályt felölelő programok, rendezvények megvalósítása iskolán kívül, a hétvégéken és a tanítási szünetekben lehetséges.
 • A szakembereknek egyéni, csoportos konzultációk, találkozók, tapasztalatcserék a partnerek, tehetségpontok felkeresésével, tanulmányutak szervezésével és helyben viszont fogadásukkal biztosítjuk a szakmai fejlődést.
 • A térség, régió számára tehetségnépszerűsítő konferenciák, tehetségnap, bemutató foglalkozások, kiállítások, szakmai gyakorlati foglalkozások szervezése a jó gyakorlat elterjesztése.
 • Akkreditált továbbképzésen való részvétel.
 • Különféle műhelyfoglalkozásokon való fejlesztés: Kézműves-műhely, Gyöngyműhely, Grafika műhely, Tűzzománc műhely, Hímzőkör, Komplex művelődési kör, Komplex természettudományi kör, Természetismereti kör, Színjátszókör, Néptánc- és drámajáték műhely, Idegen nyelvi műhely, Sportkörök: kosárlabda, foci, röplabda, sakk.
 • A tehetséges fiatalok önszerveződését segítendő a Fiatalok Tehetségsegítő Egyletének megalakítása a településen, az általános iskola 7-8. évfolyam, a középiskolás és a felsőoktatásban tanuló diákok közreműködésével, a mentorálás és az életpálya-építés elősegítése érdekében történik, életkori sajátosságaiknak megfelelően klub-formában.
 • A Tehetségsegítő Tanács megalakításának célja, hogy helyi szinten összefogja a település tehetségsegítő kezdeményezéseit, és egyeztető, döntéshozó, véleményformáló fórumként kialakítsák a településen folyó tehetségsegítő tevékenységek optimális együttműködését.
Együttműködő partnerek:
Debreceni Egyetem Pedagógiai – Pszichológiai Intézete – Debrecen
Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium – Tokaj
Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium – Sárospatak
B-A-Z. Megyei Pedagógiai Szakmai- és Szakszolgáltató. Intézet – Miskolc
Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda-Taktaharkány
Csanád Vezér Általános Iskola – Mezőkovácsháza
József úti Óvoda Dózsa úti tagóvodája – Miskolc
Szabadságtelepi Óvoda – Debrecen
József Attila Általános Iskola – Kupuszina Vajdaság
Csokonai Általános Iskola – Felsőhegy – Bolyai Gimnázium (Tehetségpont) Vajdaság

 

E-napló

Határtalanul!

E-ügyintézés

Boldogság óra

Tablók

 • personal injury attorney Los Angeles
 • Orange County personal injury attorney
 • Long Beach personal injury attorney
 • Beverly Hills personal injury attorney
 • Santa Monica personal injury attorney
 • Pasadena personal injury attorney
 • Riverside personal injury attorney
 • San Bernardino personal injury attorney
 • Santa Clarita personal injury attorney
 • TIOP-1.1.1/07-2008-0835A taktaharkányi Apáczai Csere János Általános Iskola informatikai infrastruktúrájának fejlesztése, a leghátrányosabb helyzetű kistérségű, egyetlen alapfokú iskolánk tanulóinak és pedagógusainak informatikai és egyéb kompetenciáinak fejlesztése